Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Ο΄)

233. Ἐκκλησιαστὴς 1, 1-18
 234. Ἆσμα Ἀσμάτων 4, 2-16, 6, 5-7

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ235. Πρὸς Κορινθίους Α' 13
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ236. Κατὰ Λουκᾶν 5, 1-11, 12, 13-34
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ237. Κατὰ Ἰωάννην 1, 1-18
 238. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 17, 1-6 18, 1-3, 15-24