Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ231. Νεκρικοὶ διάλογοι (2)
 232. Ἰκαρομένιππος ἢ Ὑπερνέφελος §§ 20-21