Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΛΑΪΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΛΑΪΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ226. Βίος Αἰσώπου §§ 68-73 (παραλλαγή G)