Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ216. Σοφοκλέους γένος καὶ βίος §§ 3-6, 20-23
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ217. Κράσσος 33
 218. Ἀντώνιος 26-27, 75, 84-86
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ219. Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 3, 15 5, 22