Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ199. Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα §§ 121-128

ΣΤΩΙΚΟΙ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ200. Ὕμνος εἰς Δία
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ201. Ἐγχειρίδιον 7, 17, 22
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ202. Τὰ εἰς ἑαυτὸν 2.17, 3.10, 7.3

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ

ΠΛΩΤΙΝΟΣ203. Περὶ τοῦ καλοῦ 1, 6, 8-9