Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΕΠΟΣ

ΕΠΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ164. Ἀργοναυτικὰ 3, 947-972