Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΜΙΜΟΣ

ΜΙΜΟΣ

ΗΡΩΝΔΑΣ162. Διδάσκαλος
ΑΝΩΝΥΜΟΣ163. “Μοιχαλὶς”