Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ159. Θύρσις ἢ Ὠιδὴ 1-18, 64-72, 132-141
 160. Συρακόσιαι ἢ Ἀδωνιάζουσαι
ΒΙΩΝ161. Ἐπιτάφιος Ἀδώνιδος 1-37