Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΜΟΣΧΙΩΝ151. Απόσπασμα 6
ΕΖΕΚΙΗΛ152. Ἐξαγωγὴ 68-82, 217-242