Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

150. – Κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης

Η επιγραφή είναι χαραγμένη πάνω σε μαρμάρινη πλάκα, που βρέθηκε στην αγορά της Αθήνας και χρονολογείται στα τέλη του 1ου ή στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ.. Ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της "βιβλιοθήκης του Πανταίνου", που είχε χτιστεί στην αγορά της Αθήνας με δωρεά του Φλαβίου Πανταίνου.

(τέλος 1ου – αρχές 2ου αι. μ.Χ.)

Βυβλίον οὐκ ἐξε-
νεχθήσεται, ἐπεὶ
ὠμόσαμεν· ἀνυγή-
σεται ἀπὸ ὥρας πρώ-
της μέχρι ἕκτης.
(SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM, XXI 500)

 

 

Βιβλίο δεν θα βγει απ᾽ τη βιβλιοθήκη,

γιατί το ορκιστήκαμε· θα είναι ανοικτή

η βιβλιοθήκη από την πρώτη ώρα

μέχρι την έκτη.1

 

(μετάφραση Σ. Ν. Κουμανούδης - Α. Π. Ματθαίου)

 

1 Το διάστημα της ημέρας από την ανατολή ώς τη δύση του ήλιου υποδιαιρείτο κατά κανόνα σε 12 ώρες.