Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΣΟΦΙΣΤΕΣ

ΣΟΦΙΣΤΕΣ

ΑΝΤΙΦΩΝ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ87. Απόσπασμα 44A, στήλ. 1-6 Diels-Kranz
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ88. Απόσπασμα 1, 6, 1—5