Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Ο ΣΥΡΟΣ58. Απόσπασμα 2
ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ59. Απόσπασμα 40a
ΕΚΑΤΑΙΟΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ60. Απόσπασμα 15