Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "ἔρχομαι"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ἔρχομαι, παρατ. ἠρχόμην, μέλ. (όπως αν προερχόταν από το ἐλεύθομαι), ἐλεύσομαι· Ενεργ., αόρ. βʹ ἤλῠθον, ἦλθον· Επικ. απαρ. ἐλθέμεναι, -έμεν, Δωρ. -ἦνθον· παρακ. ἐλήλῠθα, Επικ. εἰλήλουθα, αʹ πληθ. εἰλήλουθμεν· υπερσ. ἐληλύθειν, Ιων. γʹ ενικ. ἐληλύθεε, Επικ. εἰληλούθει· I. 1. έρχομαι ή πηγαίνω, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. έρχομαι ή πηγαίνω πίσω, επιστρέφω, σε Ομήρ. Οδ.· αὖτις, ἄψ, πάλιν ἐλθεῖν, στο ίδ. 3. με σύστ. αντ., ὁδόν ή κέλευθον ἐλθεῖν, οδεύω σε ταξίδι, ταξιδεύω, σε Όμηρ., Αισχύλ.· ἀγγελίην ἐλθεῖν, μεταφέρω μια είδηση, σε Ομήρ. Ιλ. 4. με γεν. τόπου, πεδίοιο ἐλθεῖν, μέσω ή κατά μήκος της πεδιάδας, στο ίδ. 5. με μτχ. μέλ., για να δηλώσει λόγο, αιτία, έρχομαι οἰσόμενος, πηγαίνω να φέρω, στο ίδ.· μαρτυρήσων ἦλθον, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ως βοηθητικό ρήμα, ἔρχομαι λέξων, πρόκειται να πω, σκοπεύω να μιλήσω (όπως το Γαλλ. je vais dire), σε Ηρόδ. 6. η μτχ. αορ. ἐλθών συχνά προστίθεται σε άλλο ρήμα, κάθηρον ἐλθών, έλα και καθάρισε, έλα να εξαγνίσεις, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. μεθομηρικές φράσεις: 1. εἰς λόγους ἔρχεσθαί τινι, έρχομαι σε συνομιλία με, συνομιλώ με, σε Ηρόδ., Σοφ. 2. εἰς χεῖρας, ομοίως και ἐς μάχην ἐλθεῖν τινι, ερχομαι στα χέρια με κάποιον, ανταλλάσσω χτυπήματα, συμπλέκομαι, σε Αισχύλ., Ηρόδ. 3. ἐπὶ μεῖζον ἔρχ., αυξάνεται, σε Σοφ.· εἰς πᾶν ἐλθεῖν, κάνει ό,τι μπορεί, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε Ξεν. 4. ἐς τὸ δεινόν, ἐς τὰ ἀλγεινὰ ἐλθεῖν, με απαρ., διατρέχω κίνδυνο, σε Θουκ. κ.λπ.· παρὰτοσοῦτον ἦλθε κινδύνου, τόσο κοντά πλησίασε στον κίνδυνο, σε Θουκ. 6. με διά και γεν., εμφατικά αντί ρήματος, διὰ μάχης τινὶ ἔρχεσθαι, αντί μάχεσθαί τινι, σε Ευρ. κ.λπ.