Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "μετάβασις"

Βρέθηκε 1 λήμμα
μετάβᾰσις, , (μεταβαίνω),· I. αλλαγή θέσης, μετανάστευση, σε Πλούτ. II. αλλαγή, επανάσταση έναντι των κυβερνώντων, σε Πλάτ. III. μεταφορά από ένα σημείο σε άλλο, σε Λουκ.