Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "διηγέομαι"

Βρέθηκε 1 λήμμα
δι-ηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., εξηγώ, εκθέτω με λεπτομέρεια, περιγράφω, αφηγούμαι διεξοδικά, σε Θουκ. κ.λπ.