Είστε εδώ

δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Ξάνθη και η υπέρ των παίδων ενδελεχής μέριμνα Θρακικά Χρονικά 31 8-9 1974
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Σχολική μας Zωή. Το περιοδικόν μας, 1927. Η γυμνασιακή μας ζωή Θρακικά Χρονικά 31 27 1974
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μέση εκπαίδευση. Οι Γυμνασιάρχαι της Ξάνθης από το 1929 έως 1953 Θρακικά Χρονικά 31 31 1974
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Περί της εκπαιδευτικής κινήσεως εν τη εκκλησιαστική περιφερεία της Μητροπόλεως Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 31 10-13 1974
Γιάννης Ρίτσος. Προσεγγίσεις στο έργο του. (Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο) Θρακικά Χρονικά 43 94-105 1989
Γύρω από το εκπαιδευτικό σύστημα της Δυτικής Γερμανίας και ειδικά του Αμβούργου Θρακικά Χρονικά 43 195-199 1989
Εκπαίδευση. Οι γυμνασιάρχαι της Ξάνθης από το 1929 έως 1953 Θρακικά Χρονικά 3 9 32-34 1963
Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των αρχαίων κλασικών μας κειμένων από το πρωτότυπο Θρακικά Χρονικά 42 147-163 1988
Η εκπαίδευση στην Κομοτηνή πριν από το 1920 Θρακικά Χρονικά 7 27 160-168 1967
Η Ελληνική Δημογεροντία και τα Εκπαιδευτήρια Ξάνθης κατά τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βίου της πόλης (1920-1926) Θρακικά Χρονικά 42 99-127 1988