Είστε εδώ

Παπαναστασίου Αθανάσιος, «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μέση εκπαίδευση. Οι Γυμνασιάρχαι της Ξάνθης από το 1929 έως 1953 », Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 31