Είστε εδώ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Απάντηση σε άρθρα των κκ Γ. Ιγνατιάδη και Απ. Χαραλαμπίδη στο φιλολογικό περιοδικό Φιλόλογος, τεύχη 129 και 130 Φιλόλογος 132 181-184 2008
Απόψεις και απόψεις. Λειτούργημα γνώμης ή ληψιλογόμισθη υπηρεσία; Φιλόλογος 90 396-399 1997
Απόψεις και απόψεις. Τα νέα διδακτικά βιβλία και ο διαγωνισμός για τη συγγραφή τους Φιλόλογος 128 189-196 2007
Η στήλη του σχολικού βιβλίου. Πού οι Έλληνες; και Πού τα Ελληνικά… Φιλόλογος 117 471-477 2004
Θέσεις και σημειώματα. Τα ύστερα και τα πρωθύστερα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήτοι το ανεπαρκές ερωτηματολόγιο και η γλωσσική επάρκεια των μαθητών Φιλόλογος 115 3-6 2004
Ο κ. Γ. Ιγνατιάδης και ο κ. Απ. Χαραλαμπίδης, υπόψη των οποίων τέθηκε το σημείωμα της κ. Χρ. Αργυροπούλου, έδωσαν την ακόλουθη απάντηση Φιλόλογος 132 185-188 2008
Σημειώματα. Από τη δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Φιλόλογος 86 320-323 1996
Σημειώματα. Η διαδρομή από το ΚΕΜΕ ώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Φιλόλογος 45 174-175 1986
Σημειώματα. Η παιδαγωγική έρευνα να μπει στα σχολεία Φιλόλογος 45 173-174 1986
Σημειώματα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ξανά Φιλόλογος 33 179-180 1983