Είστε εδώ

Βώρος Φανούριος Κ., «Απόψεις και απόψεις. Λειτούργημα γνώμης ή ληψιλογόμισθη υπηρεσία;», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 396-399