Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η διαδρομή από το ΚΕΜΕ ώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 174-175