Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η παιδαγωγική έρευνα να μπει στα σχολεία», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 173-174