Είστε εδώ

Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ.,Χαραλαμπίδης Απόστολος, «Απόψεις και απόψεις. Τα νέα διδακτικά βιβλία και ο διαγωνισμός για τη συγγραφή τους», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 189-196