Είστε εδώ

Βασιλικός Βασίλης

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Βασίλη Βασιλικού, 20.20' και φίφτυ-φίφτυ, διηγήματα Νέα Πορεία 21 243-246 88-89 1975
Βασίλη Βασιλικού, Αναμνήσεις από τον Χείρωνα (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 23 272-274 185-186 1977
Βασίλη Βασιλικού, Γλαύκος Θρασάκης (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 24 280-283 69-70 1978
Βασίλη Βασιλικού, Γλαύκος Θρασάκης, Μπερλίνερ Ανσάμπλ (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 24 280-283 72 1978
Βασίλη Βασιλικού, Γλαύκος Θρασάκης. Η επιστροφή (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 24 280-283 72 1978
Βασίλη Βασιλικού, Ζ Νέα Πορεία 20 238 211-213 1974
Βασίλη Βασιλικού, Η κάθοδος (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 23 272-274 184-185 1977
Βασίλη Βασιλικού, Το ημερολόγιο του Ζ Νέα Πορεία 21 243-246 87-88 1975
Βασίλη Βασιλικού, Τροχαλίες (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 24 280-283 75-76 1978
Βασιλικός, Βασίλης, Τέσσερις προσανατολισμένες πόλεις Νέα Πορεία 32 381-382 171-173 1986