Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Βασίλη Βασιλικού, Γλαύκος Θρασάκης (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 280-283 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 69-70