Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Απόψεις και απόψεις. Αλλιώς ωραίος Φιλόλογος 85 221 1996
Άρθρα. Δοκιμές προσέγγισης στα ποιητικά κείμενα της Γ΄ Λυκείου (Θεωρητική κατεύθυνση) Φιλόλογος 115 63-89 2004
Άρθρα. Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του ποιήματος Η Μαρίνα των Βράχων του Οδυσσέα Ελύτη Φιλόλογος 116 287-292 2004
Άρθρα. Σημειώσεις για το ποίημα Μικρή Πράσινη Θάλασσα του Οδυσσέα Ελύτη Φιλόλογος 115 91-100 2004
Για τη λειτουργία του ποιήματος. Βασικές διαπιστώσεις με οδηγό τα πεζά του Οδυσσέα Ελύτη Φιλόλογος 24 358-366 1981
Θέσεις και σημειώματα. … και με αίσθημα βαθύ Φιλόλογος 105 365-367 2001
Ο Ύπνος των Γενναίων του Οδυσσέα Ελύτη: Επισημάνσεις και προτάσεις για μια απόπειρα διδακτικής προσέγγισης Φιλόλογος 125 375-392 2006
Σημειώματα. Η βράβευση του Οδυσσέα Ελύτη και η σημασία της Φιλόλογος 18 197 1979
Το δημιουργικό Σχολείο. Οδυσσέα Ελύτη – Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας. Μία σκηνική ανάγνωση-παράσταση Φιλόλογος 103 136-141 2001
Υπερρεαλισμός και Ελύτης: Απόψεις για τη γλώσσα Φιλόλογος 92 201-211 1998