Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. … και με αίσθημα βαθύ», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 365-367