Είστε εδώ

Βόντσα Βασιλική, «Άρθρα. Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του ποιήματος Η Μαρίνα των Βράχων του Οδυσσέα Ελύτη», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 287-292