Είστε εδώ

Βρεττός Γιάννης, «Το δημιουργικό Σχολείο. Οδυσσέα Ελύτη – Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας. Μία σκηνική ανάγνωση-παράσταση», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 136-141