Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Άρθρα. Δοκιμές προσέγγισης στα ποιητικά κείμενα της Γ΄ Λυκείου (Θεωρητική κατεύθυνση)», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 63-89