Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. α. Η θέση του προβλήματος », Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 10-13