Είστε εδώ

Απάντηση σε έρευνα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Η απάντηση του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Θρακικά Χρονικά 34 13 1978
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Η απάντηση του Συλλόγου των Νέων Επιστημόνων Νομού Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 34 13 1978
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Η απάντηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Θρακικά Χρονικά 34 13 1978
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Η απάντηση των Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 34 15-16 1978
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Τι γράφει ο νέος Δήμαρχος κ. Κων/νος Μπένης Θρακικά Χρονικά 34 15 1978
Η έρευνά μας για την παιδεία. Περί το εκπαιδευτικόν πρόβλημα. Β΄ Θρακικά Χρονικά 1 4 208-211 1961
Η έρευνά μας για την παιδεία. Το πρόβλημα της παιδείας Θρακικά Χρονικά 1 4 211-221 1961
Μία η πρωταξία: Ειρήνη Θρακικά Χρονικά 6 23-24 136-138 1966
Οι τρεις γενιές. Η ηθικοποίηση της κοινωνίας και η ευθύνη του πνευματικού ανθρώπου. Η σκοτεινότερη ώρα είναι όταν πρόκειται να ξημερώσει Θρακικά Χρονικά 6 22 111-113 1966
Οι τρεις γενιές. Η ηθικοποίηση της κοινωνίας και η ευθύνη του πνευματικού ανθρώπου. Υπάρχει σωτηρία Θρακικά Χρονικά 6 22 110-111 1966