Είστε εδώ

Βασιλειάδης Βασίλειος, «Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Η απάντηση του Δημάρχου Ξάνθης κ. Βασ. Βασιλειάδη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 14