Είστε εδώ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επμελητήριο Ξάνθης, «Απόπειρα προσέγγισης στο πρόβλημα της Θράκης. Απαντήσεις σε έρευνα. Πενταετές πρόγραμμα 94-98. Εισήγηση – προτάσεις », Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 5-7