Είστε εδώ

Αμοιρίδης Φίλιππος, «Απόπειρα προσέγγισης στο πρόβλημα της Θράκης. Απαντήσεις σε έρευνα. [Απάντηση του Δήμαρχου Ξάνθης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 5