Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σχόλιο στην επιστολή Γ.Α. Ρήγα]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 73-75