Είστε εδώ

Δοξιάδης Απόστολος, «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 123-124