Είστε εδώ

Βιβλιοκρισία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Παπαδιαμαντικά διάφορα – Μακρύ ταξίδι στοχασμού στην άκρη του λόγου, γράφει ο Γιάννης Σπανόπουλος, Βιβλίο πρώτο, Αθήνα 1997, σσ. 222 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 136-138 2000
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Στέφανος Διαλησμάς, Διορθώσεως διόρθωση (Σχόλιο σχολαστικό στο διήγημα του Παπαδιαμάντη 'Μία Ψυχή'), Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. ΚΘ΄ (1986-1991), Αθήνα 1992,... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 205-206 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Τάσος Καραναστάσης, Ερμηνευτικές, ετυμολογικές και κριτικές παρατηρήσεις στους 'Χαλασοχώρηδες' του Α. Παπαδιαμάντη, ανάτυπο από το τεύχος του Τμήματος Φιλολογίας της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής του... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 189-190 1995
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Τάσου Καραναστάση, Αποκατάσταση χωρίου στον Παπαδιαμάντη, ανάτυπον από τα Ελληνικά 41, 1990 [κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 1992], 384-390 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 208 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φ.Α. Δημητρακόπουλος-Γ.Α. Χριστοδούλου, Φύλλα εσκορπισμένα. Τα παπαδιαμαντικά αυτόγραφα (γνωστά και άγνωστα κείμενα). Συμβολή στην έρευνα και μελέτη της χειρόγραφης και έντυπης παράδοσης του Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Καστανιώτη... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 133-140 1998
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος – Ελένη Ι. Δαμβουνέλη, Το Roman-feuilleton (Μυθιστόρημα-επιφυλλίδα), ο Παπαδιαμάντης και η Εφημερίς (1883-1891), ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 206 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος, Άνθος της Εδέμ – Παπαδιαμαντικά κείμενα και μελέτες, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1999, σσ. 301 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 125-135 2000
Ενιαυτός. Μικρό αρχείο. Κωστή Μπαστιά: Ο Παπαδιαμάντης Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 122-123 2000
Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Κειτουκειτιστικά σε γραφή à la manière… Παπαδιαμαντικά Τετράδια 8 136-138 2008
Μελετήματα και δοκίμια. Μια παραδειγματική ανάγνωση. Κωστή Παπαγιώργη, Αλέξανδρος Αδαμαντίου Εμμανουήλ Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 28-46 2000