Είστε εδώ

Παπαθανασίου Στέλιος, «Μελετήματα και δοκίμια. Μια παραδειγματική ανάγνωση. Κωστή Παπαγιώργη, Αλέξανδρος Αδαμαντίου Εμμανουήλ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 28-46