Είστε εδώ

Εργοβιογραφικό-εισαγωγικό σημείωμα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Δημήτριος Γραμμένος Θρακικά Χρονικά 36 95 1981
Δημόκριτος Αβδηρίτης. Α. Ζωή και έργο. (Α1 Διογ. IX, 44) Θρακικά Χρονικά 30 30 1973
Δημόκριτος Αβδηρίτης. Α. Ζωή και έργο. Vs, 68 A2 (Σουίδας) Θρακικά Χρονικά 30 30 1973
Διαμαντής Τριαντάφυλλος Θρακικά Χρονικά 36 64 1981
Εικαστικές τέχνες. Μια εισήγηση και μια συζήτηση, μέρος δεύτερο. [Εισαγωγικό σημείωμα] Θρακικά Χρονικά 2 8 215 1962
Εικαστικές τέχνες: μια εισήγηση και μια συζήτηση. [Εισαγωγικό σημείωμα] Θρακικά Χρονικά 2 7 147 1962
Εκδήλωση στη μνήμη της Κατίνας Βέικου-Σεραμέτη στις 1 Φεβρουαρίου 1991 από τη ΦΕΞ Θρακικά Χρονικά 45 117 1991
Ελένη ή το Σάββατο. Απολογία στη γαλήνη, εισαγωγή στη μαύρη μέρα Θρακικά Χρονικά 33 118 1977
Ένα έργο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Ο Πολύγνωτος Βαγής. Μια προσφορά που την αποποιούμαστε Θρακικά Χρονικά 6 23-24 162 1966
Ένα μικρό προεισαγωγικό σημείωμα Θρακικά Χρονικά 7 28 3 1968