Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικαστικές τέχνες: μια εισήγηση και μια συζήτηση. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 147