Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δημήτριος Γραμμένος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 95