Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ένα έργο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Ο Πολύγνωτος Βαγής. Μια προσφορά που την αποποιούμαστε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 162