Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικαστικές τέχνες. Μια εισήγηση και μια συζήτηση, μέρος δεύτερο. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 215