Είστε εδώ

Διήγημα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Η θεία Νέα Πορεία 8 91-92 310-313 1962
Η θεία μου Τερεζίνα Βεγιέ Νέα Πορεία 51 599-601 31-43 2005
Η θεοκρισία Νέα Πορεία 48 569-571 185-188 2002
Η θέση Νέα Πορεία 12 134-135 110-120 1966
Η ιστορία του Ίζιντορ Νέα Πορεία 49 575-577 14-18 2003
Η ιστορία του Χαλήλ Νέα Πορεία 32 371-373 13-21 1986
Η Ιταλίδα Νέα Πορεία 50 590-592 142-153 2004
Η κοινωνική αίσθηση Νέα Πορεία 51 605-607 209-215 2005
Η κόρη της ασφάλτου Νέα Πορεία 22 259-262 164-165 1976
Η κυρία Πόπη Νέα Πορεία 51 608-610 288-294 2005