Είστε εδώ

Διήγημα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
. . . Λόγω κατολισθήσεως εκ της Αστυνομίας Νέα Πορεία 9 102-103 248-251 1963
28η Οκτωβρίου Νέα Πορεία 32 381-382 164-166 1986
De profundis Νέα Πορεία 33 383-385 37-39 1987
In memoriam Νέα Πορεία 39 464-466 229-235 1993
O Γρηγόρης Νέα Πορεία 1 11-12 444-446 1956
Sapere aude Νέα Πορεία 37 441-442 185-188 1991
The garden party Νέα Πορεία 8 88 208-217 1962
The lifeguard Νέα Πορεία 28 330-332 107-114 1982
Ααρών Νέα Πορεία 39 455-457 28-36 1993
Αβλαβής διέλευση Νέα Πορεία 43 509-511 231-248 1997