Είστε εδώ

Roy Gabrielle, «Η Ιταλίδα», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 142-153