Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Η κόρη της ασφάλτου», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 164-165