Είστε εδώ

Roy Gabrielle, «Η θεία μου Τερεζίνα Βεγιέ», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 599-601 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 31-43