Είστε εδώ

Μελέτη-Δοκίμιο-Άρθρο

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Αφηγηματικές δομές στην πεζογραφία του Δημήτρη Χατζή σε συνάρτηση με τις περί τέχνης αντιλήψεις του Νέα Πορεία 41 479-482 47-54 1995
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας Νέα Πορεία 2 20-21 822-830 1956
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας Νέα Πορεία 2 22 853-861 1956
Γ. Θ. Βαφόπουλος. Ο ποιητής της Θεσσαλονίκης Νέα Πορεία 42 500-502 235-237 1996
Γ. Θέμελης. Η αναζήτηση του χαμένου προσώπου Νέα Πορεία 8 89-90 251-262 1962
Γ. Σεφέρης, Τελευταίος σταθμός. Προσέγγιση με βάση την (αυτο)βιογραφία του ποιήματος Νέα Πορεία 47 551-553 16-30 2001
Γάιος Κάσσιος: προσωπογραφία ενός συνωμότη Νέα Πορεία 49 581-583 170-177 2003
Γαλάτεια Σαράντη. Μια πρωτεύουσα θέση στη γυναικεία λογοτεχνία μας Νέα Πορεία 40 477-478 257-266 1994
Γεώργιος Βιζυηνός: δύο συμπληρωματικές παρατηρήσεις στην πεζογραφία του Νέα Πορεία 39 464-466 197-208 1993
Για ένα διεθνές φεστιβάλ με μπλου τζην αυλαία Νέα Πορεία 20 235-237 170-171 1974