Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Γ. Θέμελης. Η αναζήτηση του χαμένου προσώπου», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 251-262